Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

30.11.2016

Literarny adwent 2016 …

Tež lětsa zaso płaći: doprědka hladać njeńdźe. Tule pak maće móžnosć, tež h… [ dale ]

01.12.2015

Literarny adwent 2015 …

Tež lětsa zaso płaći: doprědka hladać njeńdźe. Tule pak maće móžnosć, tež h… [ dale ]

08.06.2015

Literarne wubědźowanje 2015

Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud pytaja tež lětsa zaso… [ dale ]

08.06.2015

Dźěłarnička LND za serbski literarny dorost

Sobotu, dnja 5. septembra 2015, přewjedźe Ludowe nakładnistwo Domowina w Br… [ dale ]

01.12.2014

Literarny adwent 2014 …

Tež lětsa zaso płaći: doprědka hladać njeńdźe. Tule pak maće móžnosć, tež h… [ dale ]

01.12.2013

Literarny adwent 2013 …

Tež lětsa zaso płaći: doprědka hladać njeńdźe. Tule pak maće móžnosć, tež h… [ dale ]

02.09.2013

Serbska poezija 59 - Měrana Cušcyna

Ručež so lěćo rozžohnuje, počina so lisćo pisanić a knižne premjery kopić..… [ dale ]

13.06.2013

Prěnja nóc słuchohrow

Literarny konopej swjeći swoje 5. narodniny a zdobom swoju 5. swjatojansku … [ dale ]

17.01.2013

Hura! Mó wordwemo 5!

Haj woprawdźe, w měrcu budźe tomu pjeć lět, zo smy swój literarny konopej w… [ dale ]

01.12.2012

Literarny adwent 2012 …

Tež lětsa zaso płaći: doprědka hladać njeńdźe. Tule pak maće móžnosć, hišće… [ dale ]

14.11.2012

»Hejsa, hody du«

Adwent a hody − wosebje za dźěći je to najrjeńši čas lěta. Hač při paslenju… [ dale ]

20.10.2012

„BYLY TO ZLÉ ČASY“

W měšćanskej bibliotece we Warnoćicach wotměje so póndźelu, 29.10.2012 we … [ dale ]

12.10.2012

18. Literarna kermuša LND

Na swoju tradicionalnu literarnu kermušu přeprošuje LND sobotu, dnja 20. ok… [ dale ]

12.10.2012

Paternoster 5 tu je

W rjedźe Paternoster je dalša zběrka tekstow młodych awtorow wušła. Połdeln… [ dale ]

13.07.2012

„Hdźe je sowa?“

Njeje prašenje, kiž nastawa wupadnjeneje lětušeje swjatojanskeje nocy dla, … [ dale ]

12.06.2012

W swjatojanskej nocy hołdujemy kopańcy

... a tohodla přesunjemy lětuše nócne čitanje swjatojanskej´ nocy literarne… [ dale ]

19.04.2012

Prěnička Nawkec dwójnikow „moje druhe ja“ w LND wušła

Nawkec bratraj Benjamin a Maksymilian mataj, kaž drje to pola dwójnikow hus… [ dale ]

21.02.2012

Baseń z "konopeja" skomponowana

Feliks Brojer z Budyšina wudoby sej na kompozitoriskim wubědźowanju Zwjazka… [ dale ]

01.12.2011

Literarny adwent 2011 …

dale ]

10.11.2011

Mytowanje běži...

... to rěka, jury literarneho wubědźowanja Załožby za serbski lud čita a či… [ dale ]

14.09.2011

Literarne wubědźowanje

LND a Załožby za serbski lud 2011 Namołwjamy wšitkich młodych pisacych so p… [ dale ]

10.07.2011

Erotiska premjera połny wuspěch

„Zady našoh kompeja abo Hdyž so kachle čumpaja“ – to běše tema zabawneho pr… [ dale ]

03.07.2011

„Zady našoh kompeja...

abo Hdyž so kachle čumpaja“ Kak su Serbja poprawom wjace hač 1000 lět potłó… [ dale ]

26.06.2011

„Čorny lěs“ wuskušili (fota a zwuki!)

K 4. razej přeprosy literarny konopej – forum serbskich pisacych w swjatoja… [ dale ]

31.05.2011

»Čorny lěs« woła

Literarny konopej přeprošuje na swoju štwórtu čitansku nóc, tónle raz wopra… [ dale ]

18.05.2011

Dźěłarnička za młodych pisacych/awtorow

Ludowe nakładnistwo Domowina wupisa wosom městnow za dźěłarničku, kotraž wo… [ dale ]

04.03.2011

20 lět Smolerjec kniharnja

Dźensa před 20 lětami, 4. měrca 1991, bu na Pšalekowej 20 Smolerjec kniharn… [ dale ]

07.01.2011

Strowe nowe a kusk statistiki …

Wězo přejemy tež my z konopeja strowe nowe lěto, kreatiwne pjero a wćipne č… [ dale ]

12.12.2010

Digitalny naprašnik tež za Serbow!

Syć za wjacerěčnosć a rěčnu mnohotosć w Europje »RML2future« prosy tuchwilu… [ dale ]

01.12.2010

Literarny adwent 2010 …

dale ]

29.11.2010

Hody nam bliža so...

... ale do toho překwapi was tež lětsa zaso naš adwentny online-kalende - a… [ dale ]

12.10.2010

Paternoster 4 wušoł

Nimale lěto je trało - ličo wot literarneho wubědźowanja Załožby za serbski… [ dale ]

28.06.2010

»Pawčinu złósće« rozpletli

Alina Kóskec a Kornelius Lankuš staj mordarja Heddy Olsen wotkryłoj. A to n… [ dale ]

27.05.2010

Wlečemy so po »Pawčinje złósće«

Skónčnje je zaso tak daloko: najkrótša nóc lěta so bliži a z tym naše 3. sw… [ dale ]

21.03.2010

Zwuki Wotrowskeje literarneje late-night-show

Štóž chce zaćišć dóstać, što je we Wotrowje skomdźił, njech naposka sej slě… [ dale ]

14.03.2010

Ryma ryma rej ...
to běchu naše 2. narodniny

Wšitke basnje čitane, po tym swěčki hasnjene, lubi hosćo rozžohnowane - a l… [ dale ]

06.03.2010

Witajće na literarnu late night show...

... a swjećće z nami naše 2. narodniny - sobotu 13. měrca 2010, wječor napo… [ dale ]

12.02.2010

Přeprošenje na 2. narodniny – rymarej!

... juhu, my žno smy dwě - kak čas zańdźe, bórze pojědźemy z awtom - haha. … [ dale ]

25.12.2009

Dobyćerjo literarneho wubědźowanja 2009

A hižo je literarne wubědźowanje LND a Załožby za serbski lud za lětsa zaso… [ dale ]

25.12.2009

Dobry lět do lěta 2010!

Wězo přejemy tež z literaneho konopeja dobry start do lěta 2010 a klětu (a … [ dale ]

01.12.2009

Literarny adwent 2009 …

dale ]

18.11.2009

Literarny adwent so bliži

Zawěsće hižo tón abo tamny a wězo tež ta abo tamna na naš hodowny kwis čaka… [ dale ]

21.06.2009

Mordar wotkryty, woheń hasnjeny

Štó by sej to myslił? To sej w najkrótšej nocy lěta (20.6.09) tón abo tamny… [ dale ]

03.06.2009

Štó je mordar „za šmrěkami“?

… rěka prašenje w najkrótšej nocy lěta. Literarny konopej přeprošuje na swo… [ dale ]

02.06.2009

Literarne wubědźowanje Załožby za serbski lud a LND 2009

Namołwjamy wšitkich, kotřiž chcedźa so pjera jimać: Pisajće wo našim času, … [ dale ]

15.03.2009

Ženje tak rjenje njej było …

… a wšěm, kiž na našich prěnich narodninach w Kukowje (14.3.09) njeběchu, m… [ dale ]

12.02.2009

Přeprošenje na 1. narodniny – judahej!

... haj, haj, my tu w syći hišće smy a bywamy dźeń a wjac. A tole chcemy z … [ dale ]

06.01.2009

Strowe nowe lěto …

… a hody su nimo. A tohodla je naš dohodowny kwis tež zakónčeny, my smy so … [ dale ]

01.12.2008

Hodowny kwis wo serbskej literaturje

Witajće k našemu hodownemu kwisej. Žadyn strach, zo wšitko njewěsće – hłown… [ dale ]

22.11.2008

Baje baje basničku …

… sej snano ta abo tón abo tola ta tamna mjez wami mysleše, jako připowědźi… [ dale ]

17.08.2008

Tužny konopej …

… haj, bědźimy so kaž wy wotměnjejo z kuntworami a dešćikojtym wjedrom a mj… [ dale ]

29.06.2008

Z elefantom do hribow!

… na literarny dyrdomdej přeprosychmy w najkrótšej nocy lěta (21.06.08) – n… [ dale ]

15.06.2008

Skónčnje je tak daloko!

Literarny konopej přeproša na swoje prěnje čitanje, a to w najkrótšej nocy … [ dale ]

01.05.2008

Spać w meji měli zakazać!

… tež na literarnym konopeju! Wšako mamy tu dosć zajimawosćow, kiž ani móli… [ dale ]

10.03.2008

Witajće na literarnym konopeju!

Na nim namakaće zapis načasnych serbskich spisowaćelow a spisowaćelkow, bas… [ dale ]

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament