Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

03.07.2011

„Zady našoh kompeja...

Kak su Serbja poprawom wjace hač 1000 lět potłóčowanja přežiwili? Tute prašenje zaběra pismawučenych nimale hižo runje tak dołho kaž kwakla sama. A? Z wójnami po wšěm zdaću nic. Z lubosću? Potajnstwo serbskich přežiwjenskich strategijow leži snano w erotice. Zwažliwa teorija. Zo pak tomu po wšěm zdaću woprawdźe tak je, dožiwiće spěwajo, rejujo a hrajo we friwolnym programje „Zady našoh kompeja...“ sobotu 9. julija, wječor 23 hodź.na Šołćic dworje w Chrósćicach.

Madleńka Šołćic je za IX. mjezynarodny folklorny festiwal zestajiwa zabawny program a zdoby k tomu zahoritych "prócowarjow" w nadawku lubosće. Wjeselić směće so na moderatorku wječora Andreju Rjedźic, Spěwny consortium seniorow, na choreografiju Constanze Wendisch, kotruž rejujetaj Julia Wollmannec a Jurij Šiman po hudźbje Tassa Schille, nimo toho wočakuje was "społnomócnjena za serbsku erotiku", Michał CyžLydia Jaworkec a dalši lubowarjo a lubki serbskeho humora.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament