Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Impresum – štó tči za literarnym konopejom?

Madleńka Šołćic

organizatorka z wuchom za wšě ideje, nastorki a namjety k polěpšenju

Štefan Hanuš

někotrym znaty z comicow „Pawčiny“, dalšim snano přez druhe rjane wobrazy, wón stwori layout/wobličo „literarneho konopeja“ kaž tež lóštne wobrazy našich adwentnych kalendrow

Jan Budar

stara so wo techniske přesadźenje projekta

Štó pomhaše w prěnich lětach (2008-2011)?

Beno Šołta

je sej „pohrajkał“ – pola nas z basnju měsaca

Michał Cyž

„knjez nad kneflemi“ – natoči wšě naše live-projekty

šulerjo 10. lětnika Serbskeho gymnazija

zhromadźichu a zestajichu wobšěrny přehlad serbskich spisowaćelow, woni dowolichu nam přewzaće biografiskich datow, wutrobny dźak!

dr. Hync Rychtaŕ

lektor „literarneho konopeja“ (wjac wo nim namakaće w zapisu spisowaćelow)

Měrana Cušcyna

lektorka „literarneho konopeja“ (jako basnicu namakaće ju tež mjez spisowaćelemi a spisowaćelkami)

Hanka Markec

studentka dźiwadźelnistwa, pola nas rěčnica

Financowanje

Literarny konopej je ryzy priwatna iniciatiwa a so priwatnje financuje. Dźakujemy so wšitkim, kiž nam prawa za wozjewjenje zmóžnja a nam při zwoprawdźenju projekta pomhaja!

Zazběh tutoho projekta (měrc 2008) spěchowaše so přez Załožbu za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Prawniske postajenje

Wozjewjenje twórbow na stronje „literarny-konopej.de“ sta so z dowolnosću awtorow resp. LND. Dalše wužiwanje a rozšěrjenje tekstow, nahrawanjow a fotow njeje dowolene.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament