Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

01.12.2008

Hodowny kwis wo serbskej literaturje

Witajće k našemu hodownemu kwisej. Žadyn strach, zo wšitko njewěsće – hłowna wěc, zo pospytaće a so na kwisu hač do kónca wobdźěliće. Hakle potom móžeće so na wulosowanjach mytow wobdźělić, kiž wotměja so na 2., 3. a 4. adwentnej njedźeli – stajnje wječor (po »Tatorće« so wě!). Potajkim dajće sej lubić a njezabudźće sej na kóncu jedne z mytow wuzwolić, kiž je nam Ludowe nakładnistwo Domowina přewostajiło. Wjele wuspěcha!

Hodowny kwis

> > > Tule dźe k prěnjemu prašenju! > > >

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament