Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

25.12.2009

Dobyćerjo literarneho wubědźowanja 2009

A hižo je literarne wubědźowanje LND a Załožby za serbski lud za lětsa zaso nimo a serbske čitarstwo móže so w nadźji na bórzomne wozjewjenje w 4.čisle Pasternostera wjeselić. Cyle powšîtkownje hodźi so rjec, zo bě wobdźělenje we wšěch třoch skupinach (14-18, 19-27 a wot 28 lět) dosć bohate.
W prěnjej skupinje ležeše ćežišćo lětsa na prozowych tekstach – bě jich wjele dobrych idejow, zwjetša drje tróšku depresiwne, krawne a brutalne, ale bohužel wjetšina bjez porjadnje wudźěłaneho kónca. W třećej skupinje přewahowachu cyklusy za dźěći w hrónčkach a spěwčkach, ale tež něšto žortne a něšto k přemyslowanju bě pódla. Najlěpša skupina běchu 19 do 27 lětni, wosebje Delnjoserbaj Geis a Końcar zabawjachu jury (Johna Petrika wot załožby, Ingrid Juršikowu jako lektorku, Lubinu Hajduk Veljkovićowu jako spisowaćelku, Luciju Bejminu jako lektorku w LND a Madleńku Šołćic jako swobodnu awtorku a dramaturginu) a tak spožči wona jeničče w tutej skupinje 1.městno. Štó běchu dobyćerjo lětušeho literarneho wubědźowanja čitaće w přichodnych linkach a jako małe wabjenčko za Paternoster 4 stej njech chłóšćence dodatej.

Starobna skupina (14 - 18lět, 25 awtorow, 25 přinoškow)
1.myto: so njespožči
2.myto: Christoph Cyž „17 eurow a 30 centow“ (krótkopowědančko)
3.Julia Nawkec „Hórke wjeselo“ (krótkopowědančko)
Johanna Bizoldec „Złoćany zwónčk“ (krótkopowědančko)

Knižnej myće: Terez Matkec „Diagnoza“ (krótkopowědančko)
Zuzana Hawšec „Wospjetne přesłapjenje“ (krótkopowědančko)

Starobna skupina (19 - 27lět, 11 awtorow, 17 přinoškow)
1.myto: Marcus Końcar „Smjerś pó štuckach“ (kriminalka)
2.myto: Tobias Geis „Smjertna pśedłoga“ (kriminalka)
3.myto so njespožči

Knižnej myće: Benjamin Nawka za basnje „tak to (njeń)dźe“, „bangkok“, „moje druhe ja“, „lubosć“ a „worjoł“
Maksymilian Nawka za basnje „Nowum“, „Jězba“ a „Přihoty“

Starobna skupina (wot 28 lět, 8 awtorow, 40 přinoškow)
1.myto: so njespožči
2.myto: Sylwija Šěnowa „Hody“ (krótkopowědančko)
3.Werner Měškank za basnje „Zhubjeny barik“, „Wopak spjelnjenej přeći“ a „Zmoknjena pčołka“

Knižne myta: Maria R.-Šołćina za krótkopowědančko „Najmjeńša hwězdźička“ a baseń „Šibała nazyma“
Diana Šejcowa „Wózowe cysło“ (krótkopowědančko)
Marja Wjeršowa „Za durjemi“ (krótkopowědančko)

A tu naše wabjenje za Paternoster 4

Zuzana Hawšec
Wospjetne přesłapjenje
„Ně, prošu nic!“, zakřiči Sofija. Ćmowowłosata holca spyta so w poslednim wokomiku wobarać. Ale je přepozdźe. Plista sedźi. Chcyjo nochcyjo ronja so jej sylzy po licomaj. Při sebi mysli: ´Ale praju tola wěrnosć! Njejsym woprawdźe kuriła, ani spytała ženje hišće njejsym.´
´Ow, što sym jenož činił? Čehodla hnydom płaka? To tola docyła nochcych! Čehodla bě tak daloko přišło?´ Nan wije z hłowu.
Dopóznaće trěchi jeho kaž błysk: ´Sym skoro kaž mój nan!´ Jeho mysle leća daloko wróćo." ...

Benjamin Nawka
moje druhe ja

rano chětr do offica
terminy, meeting, diskussija
žana prawa přestawka
- a tola, słónčko wohrěwa
- tež tutu kwětku žiwjenja
- sy widźał, kajku barbu ma?
a dale, tam, do lětadła
kontinenty přechwata
a laptop pilny njedrěma
- a tola, powětr je jasny
- wuhlad daloki je krasny
- sy spóznał barby njebjesow?
time is money tola rěka
nichtó će w chwatku škita
druhi dźeń dźě hižo swita
- a tola, slěbro klinčne serbske słowa
- so hłubkoh‘ we mni chowaja
- su barby mojoh’ žiwjenja
a deadline je kónc mojoh‘ ja

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament