Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

08.06.2015

Literarne wubědźowanje 2015

Jury mytuje twórby w třoch kategorijach.

Kategorija A
basnje, lyriska proza

1. myto: 150,00 €
2. myto: 100,00 €
3. myto: 75,00 €

Kategorija B
krótka proza
1. myto: 250,00 €
2. myto: 150,00 €
3. myto: 100,00 €

Kategorija C
dlěša proza, dramatika
1. myto: 500,00 €
2. myto: 300,00 €
3. myto: 200,00 €

Za kategoriju C ma twórba znajmjeńša pjeć manuskriptowych stron wopřijeć.

Wosebite myto
Za najlěpši přinošk wobdźělnicy/wobdźělnika pod 16 lětami spožči jury wosebite myto 100 eurow, njeje-li awtorka/awtor mjez mytowanymi h. mj. kategorijow.

Wuměnjenja:
• Wobdźělnica/wobdźělnik njeje starša/starši hač 35 lět a nima swójsku publikaciju (knižne wudaće).
• Twórba je spisana w hornjo- abo delnjoserbšćinje a njebu ani w nowinach, časopisach, knihach abo interneće wozjewjena ani za dotalne literarne wubědźowanja zapodata.
• Twórbje připołožene je łopjeno z mjenom, adresu (po móžnosći tež e-mejlowej) a starobu awtorki/awtora.

Termin a městno wotedaća:
30. oktober 2015 (płaći póštowy kołk)

Załožba za serbski lud
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament