Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

04.03.2011

20 lět Smolerjec kniharnja

Knižna wačka

wačok ma a pišpota: tři žiwjenčka ja mam

w prěnim žiwjenčku
hač do běłeho ranja w knižnych nižinach pućuju
hłuboko zadycham wosudy a sudźeńcu
krimije a dyrdomdeje klimpotaja melodije
we łožu žołmojtym hrjebam a z nosom čitam
łopješka stonančkow sej wosnje šćipam

w druhim žiwjenčku
mam wodnjo apetit na knižny šmałc
na pječeny wobsah a formalny kał
najbóle wšak lubuju knižne witaminy moje strowe kuziny
witaminka A waži jeničce jedyn anagram
witaminka Bej baje babylěćnu baseń za bibliografiju a bifej
witaminka Cej coma za cejdejku cunju cyrobu a citat akurat
witaminka Dej dycha za debit doping dadaistiski na přichod fantastiski
jenož witaminki Čej Ćet a Žet so bjez zamołwjenja zdaluja
a mi tam a sem w barje žanrow za poetiski aperitif faluja
hejzoli z witaminkami dale hejsuju
punty šmałca wotbudu
a šwižnu witu dobudu

w třećim žiwjenčku
hač do kónca žiwobyća žwjenkački sej kupuju
z nimi knihi kuzłarske na brjohach přilěpju
jako škit před wulkej wodu zamki antikwariske přičinju
Krabat wódny muž a připołdnica awtogramy sej wuměnja
přetož dobra kniha druhdy ryzy złoto přesaha

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament