Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

18.05.2011

Dźěłarnička za młodych pisacych/awtorow

Wosebite zarjadowanje we wobłuku dźěłarnički budźe zhromadny čitanski wječor ze serbskimi awtorami a zastupjerjemi serbskich towarstwow, kotrež so tohorunja spěchowanju serbskeho literarneho dorosta zawjazane čuja. W zabawnej atmosferje so młodym pisacym móžnosće podpěry ze stron towarstwow předstaja.

Nadrobny wotběh dźěłarnički namakaće pod www.domowina-verlag.de. Namołwjamy wšitkich zajimowanych so za wobdźělenske městno požadać.

Wuměnjenja wobdźělenja:

* Zajimcy su wot 18 do 35 lět, maja hižo prěnje nazhonjenja při pisanju literarnych tekstow a mysle, so w swojim tworjenju dale wuwiwać.
* Zajimcy zapodadźa njewozjewjeny serbski prozowy tekst abo wobšěrny wurězk, kiž njetrjeba dokónčeny być. Minimum je 5 normowych stronow. W padźe wurězka ma so k tomu ekspozej zapodać.
* Zajimcy zapłaća za wobdźělenje popłatk we wysokosći 25,00 €.

Posledni termin přizjewjenja: 30. junij 2011 (prošu pisomnje, płaći póštowy kołk, abo z mejlku)

Ludowe nakładnistwo Domowina

Sukelnska/Tuchmacherstr. 27 · 02625 Budyšyn/Bautzen
e-mail: lektorat@domowina-verlag.de

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament