Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

02.06.2009

Literarne wubědźowanje Załožby za serbski lud a LND 2009

Pisajće wo našim času, wo ludźoch, wo swojich wobkedźbowanjach, nazhonjenjach, zetkanjach, strachach a sonach!
Namakajće sej kóždy swoju temu a napisajće swój přinošk w prozy (krótkopowědančko, fabula, esej, reportaža), w lyrice (basnje, balady, eksperimentelna poezija, spěwne teksty) abo w dramatice (trysk, skeč, dźiwadłowa scena).

Wuměnjenja su:

wobdźělnik abo wobdźělnica ma być znajmjeńša 14 lět a njesmě hišće swójsku publikaciju (knižne wudaće) měć,
zapodata twórba njeje dotal wozjewjena (w nowinach, časopisach, knihach abo interneće)
wona njepřekroči wobjim 20 manuskriptnych stronow,
wona njeje so hišće we wobłuku literarneho wubědźowanja zapodała,
wona je spisana w hornjo- abo delnjoserbšćinje,
mjeno awtora abo awtorki, adresa a staroba su napisane na separatnym łopjenu.

Termin a městno wotedaća:
06. nowember 2009 (płaći póštowy kołk)

Załožba za serbski lud
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

Abo jako e-mail: j.petrick-stiftung@sorben.com

Jury mytuje najzajimawše twórby w starobnych skupinach:
14 – 18 lět / 19 – 27 lět / wot 28 lět

1. myto: 300,00 €
2. myto: 200,00 €
3. myto: 150,00 €

Jury ma prawo, myta po swójskim namjeće rozdźělić. Wona spožči dalše wěcne připóznaća.

Prawniski puć je wuzamknjeny.

Najoriginelniše twórby so wozjewja.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament