Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

14.09.2011

Literarne wubědźowanje

Pisajće wo našim času, wo ludźoch, wo swojich wobkedźbowanjach, nazhonjenjach, zetkanjach, wo swojich strachach a sonach!

Jury mytuje twórby w dwěmaj kategorijomaj.

Kategorija A
lyrika, lyriska proza, krótka proza

1. myto: 300,00 €
2. myto: 200,00 €
3. myto: 150,00 €

Kategorija B
dlěša proza, dramatika

1. myto: 600,00 €
2. myto: 400,00 €
3. myto: 300,00 €

Wosebite myto
Za najlěpši přinošk wobdźělnika abo wobdźělnicy pod 16 lětami spožči jury wosebite myto we wysokosći 150 eurow (jeli njeje awtor abo awtorka mjez dalšimi mytowanymi).

Wuměnjenja su:

wobdźělnik abo wobdźělnica njeje starši/a 35 lět a nima hišće swójsku publikaciju (knižne wudaće),
zapodata twórba njeje dotal wozjewjena (w nowinach, časopisach, knihach abo interneće),
wona njeje so hišće za literarne wubědźowanje zapodała,
wona je spisana w hornjo- abo delnjoserbšćinje,
zapodata twórba za kategoriju B ma znajmjeńša wobjim 5 manuskriptnych stronow,
mjeno awtora abo awtorki, adresa a staroba su napisane na separatnym łopjenu.

Termin a městno wotedaća:

1. nowember 2011 (płaći póštowy kołk)

Załožba za serbski lud
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

Abo jako e-mail: j.petrick-stiftung@sorben.com

Jury ma prawo, myta po swójskim namjeće rozdźělić. Wona spožči dalše wěcne připóznaća.

Prawniski puć je wuzamknjeny.

Najoriginelniše twórby so wozjewja.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament