Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

07.01.2011

Strowe nowe a kusk statistiki …

Wot 01.12.2010 do 24.12.2010 pohlada cyłkownje 547 wopytowarjow na naš adwentny online-kalendar.

31% wopytowarjow namaka nas přez google, 32% přez linki na druhich stronach (předewšěm facebook.com, piwarc.wordpress.com, interserb.de) a zbytne 37% přindźe direktnje na našu stronu.

Runje 10% wopytow přińdźe z wukraja, při tym dominuja Pólska (15), Čěška (10) a Francoska (9). Z cyłkownje 493 wopytow z Němskeje přińdźe 70% ze slědowacych 7 městow resp. kónčinow: Drježdźany (77), Budyšin (58), Frankfurt nad Mohanom (49), Berlin (48), Lipsk (48), Heidelberg (34) a Hamburg (30). Su tu snano nowe serbske sydlenske rumy zwonka Łužicy nastali, bjez toho, zo smy to pytnyli?

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament