Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

10.03.2008

Witajće na literarnym konopeju!

Na nim namakaće zapis načasnych serbskich spisowaćelow a spisowaćelkow, basnikow, přełožowarjow a wudawaćelow, kiž chcemy w přichodźe rozšěrić … ale tež za literarny dorost je na konopeju městna. Tu móžeće swoje twórby zjawnosći předstajić a je wot lektorow z kritiskim wóčkom posudźować dać. Waši čitarjo su ke kritice lubje přeprošeni!

Pod hesłom čitanka namakaće tři wobłuki, w kotrychž so literarne wupłody cyle wosebitych tematiskich žanrow zhromadźa. Najpowabliwiša je drje erotika. Pokukće raz nutř a „šukotajće“ sobu! Znajeće wy „tón serbski krimi“? Ně? zwotkel tež. Tale literarna hałžka je hač dotal w serbskej literarturje skerje drobnuška mała wostała. Tež tu – pod kriminalkami – móža so bórze dotal njesłyšane wěcy stawać … Što měniće? Zo je humor wažny, za někotrehožkuli samo najwažniši eliksěr w zbožownym byću a traću, drje dalšeho rozrisanja njetrjeba.

Pod słuchatkom namakaće literaturu k słyšenju, słuchoknihi a słuchohry. W terminach zapišće waše literarne a literarno-hudźbne wječorki a zarjadowanja a hižo budźe was wjac na „literanym konopeju“ – hdźežkuli přeco!

Dobra wěc –chce chwilu měć! Tohodla dajće so do pisanja a čitanja, zo njeby tele předewzaće hižo tak skromne wostało a naš/waš „literarny konopej“ móhł rosć.

P.S.: Zawěsće Was zajimuje, štó chowa so za tutym „my“ - pohladajće do impresuma!

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament