Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

19.04.2012

Prěnička Nawkec dwójnikow „moje druhe ja“ w LND wušła

... w serbskej lyrice. Zběrka „moje druje ja“ wobsahuje nimo hižo wozjewjenych cyły rjad nowych basnjow, w kotrychž so, tematisce kaž rěčnje, z lochkej nohu hibataj mjez dalokim swětom a Łužicu, hdźež so zakorjenjenaj čujetaj: doma w cuzbje a tola stajnje z wutrobu w domiznje. Wěnowanje fenomenej połwopušćenja serbskeje kupy a rozestajenje z tutym njesměrnym spagatom, kiž našu młodu generaciju dale a bóle wužaduje, je žro njewšědneje prěnički. Zběrku je Hanka Šěnec z čerstwymi rysowankami wuhotowała.

(Benjamin B. Nawka / Maksymilian M. Nawka, moje druje ja, 88 s., ilustracije, brošura, 8,90 €)

Knižna premjera wotměje so štwórtk, dnja 28. junija 2012, 19.30 hodź.

w Budyskej Smolerjec kniharni.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament