Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

22.11.2008

Baje baje basničku …

… sej snano ta abo tón abo tola ta tamna mjez wami mysleše, jako připowědźichmy w horco-dešćikojtym lěću nowostku, na kotrejž dźěłachmy – a potom? Měsacy dołho so ničo na konopeju njehibaše. Ale to njebě žane kokulace jejo, naša „zawrjena komorka“, naš nowy rum w pozadku je hotowy. Wot nětka móžeće tam waše teksty wozjewić – a to najprjedy raz za woči a wuši lektorow. Hakle potom, hdyž staj wonaj korigowałoj a wy spokojom, móžeće teksty zjawnje na konopeju – za wšěch widźomnje – wozjewić. Tuž wjele wjesela při pisanju, wuradźowanju a wězo wozjewjenju – serbske čitarstwo je lačne za nowymi bajemi, kriminalkami, pryzlemi … za wšěm, štož tu hišće njebě!!!

Apropos: štož tu hišće njebě a na čož přeco hišće čakamy, je čitanje krawnych kriminalkow při horcym čerwjenym winje. Hač dotal stej so dwě zmužitej duši k čitanju přizjewiłoj a to klinči zatrašnje za: „Hdźež staj dwajo abo třo w mojim mjenje zhromadźeni, …“. Pytamy tuž dale ().

Na čož pak chcemy was na kóždy pad hišće skedźbnić, je naš dohodowny kwis. Wot 1. adwenta změjemy na was rjad prašenjow dokoławokoło serbskeje literatury. A mjez wobdźělnikami wulosujemy na 2., 3. a 4. adwentnej njedźeli překwapjenku – k čitanju abo słuchanju. Tuž dajće so překwapić a napinajće waše mozy.

Hač do bórze na konopeju!

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament