Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

17.08.2008

Tužny konopej …

… haj, bědźimy so kaž wy wotměnjejo z kuntworami a dešćikojtym wjedrom a mjeztym? Mjeztym přihotujemy w pozadku nowy, dalši rum, „zawrjenu komorku“ za literarny dorost. W njej móžeće waše teksty wozjewić a to najprjedy raz za woči a wuši lektorow. Hakle potom, hdyž staj wonaj korigowałoj a wy spokojom, móžeće teksty zjawnje na konopeju – za wšěch widźomnje – wozjewić. Mějće hišće tróšku sćerpnosće a wužiwajće waš dowol – my was potom do pisaneje nazymy witamy.

Apropos: witać. Přihotujemy dalše čitanje. Kriminalistiske abo ... ? To je cyle na wami, na čo maće lóšt? Kak da by było z prěnim originalnym serbskim „science fiction“? Wuhrjebali smy powědančko Pětra Malinka z lěta 1959 – wone ma klětu potajkim swój 50-lětny jubilej – z wami a nami snano swój comeback. Madleńka Šołćic je skrótšenu werziju přihotowała a trjeba nětko hišće čitarjow. To rěka, žadyn strach, je jich dosć wosobow z jednej sadu a druhe snano z něšto wjac. Tuž přizjewće so, maće-li lóšt sobučinić a přichodne čitanje přihotować (). W poskitku pak mamy tež hišće krawne balady a štučki … něšto za chrobłych. Tež to móhli na rjanym wječoru při horcym winje před kaminom čitać. Na – kapa wam hižo zub?

Konopej na was čaka!

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament