Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

13.07.2012

„Hdźe je sowa?“

„Hdźe je sowa?“ chcedźa Luiza a jeje kuzenkaj Jan a Damian wědźeć, hdyž su někotre dny pola wowki a dźěda na wopyće. W swojej prěnjej dźěćacej knize rysuje Měrana Cušcyna dny połne wjesela a nowych wotkryćow. Na łubi, kotraž je połna potajnosćow, nadeńdźe holčka wutykanu sowu Otiliju. Zhromadnje z dźědom chcedźa dźěći za žiwej sowu pytać. Hač pak ju namakaja a što so při pućowanju w lěsu hišće stanje, to njech mali čitarjo sami wotkryja. Přichodne tydźenje so za to derje hodźa. Snano pohnuje stawizna toho abo tamneho pjeracha wot 4 lět, po přikładźe knižnych rjekow tohorunja za sowu pytać. Barbne ilustracije, kiž je Gudrun Lenz zhotowiła, wabja małych čitarjow do přirody. (Měrana Cušcyna, Hdźe je sowa?, mnoho rysowankow, 8,90 €, ISBN 978-3-7420-2233-2)

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament