Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

27.05.2010

Wlečemy so po »Pawčinje złósće«

Lubina Hajduk-Veljkovićowa je w lěće 2006 putacy originalny serbski krimi w Ludowy nakładnistwje Domowina wudała. Wón je krótko po swojim wudaću chětro wysoke žołmy kritiki wuwabił. Ći jedni, lačni za krimijemi, buchu spokojeni. Skónčnje je po lětdźesatkach putacy krimi serbsce wušoł a je z tym wšě dotalne krimije, kaž Bena Rěčkowy »Woheń wo połnocy« abo Jana Wornarjowy »Opium«, kwalitatiwnje přesćahnył a dopokazał, što woprawdźity krimi je. Ći tamni njeběchu runjewon zahorjeni a drějachu sej skerje za ćichim huby abo wozjewichu swoje měnjenje w Katolskim Posole. Wšako je so młoda awtorka tule dotal njewoblakowaneje temy přimała - katolskeje cyrkwje a serbskeho wjesneho miljeja. Wo čo dźe?
W Lejnicach je tamniši tótka připadnje při ponowjenju gratownje na kěrchowje mortwu žonu wurył. Nichtó we wsy mortwu njeznaje, njemóže so na nju dopominać. Młoda komisarka Alina Kóskec so zhromadnje z komisarom Lankušom połna elana do dźěła da a spyta pad rozrisać. Slědy wjedu wróćo do Druheje swětoweje wójny, do Norwegskeje a kónča w dźensnišim času mjez druhim tež pola wjesneho fararja a wumjetowanja zgławčenjow. Čućiwje a z njewšědnymi metodami slědźi wona za potajnstwom mortweje žony, ale přepytowanja so přez šmjatk ze łžow a tajnosćow haća.

Prjedy hač so póćmje na naš čitanski dyrdomdej podamy, chcemy sej při wohenju kołbasku spražić a winko wupić. Tuž hač do 26. junija wječor 21:00 hodź. na Budarjec łuce w Hornim Hajnku.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament