Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

13.06.2013

Prěnja nóc słuchohrow

Što was wočakuje? Njezapomnity wječor!
Woheń, wino, winork, piwo a dobra bjesada (wody smy w zašłych dnjach dosć měli ;-).
A nimo toho:
W prěnim dźělu wječora sćelemy wopytowarjow na małe pućowanje přez naše zašłe swjatojanske nocy. Přihotowali smy zwukowe kupy z nahrawanjemi zašłych lět a k tomu, so wě, kwis. Wězo syda myta!
We hłownym dźělu wječora wot ca. 22 hodź. - to je wažne za wšěch, kiž přijědu z koncerta 1. Serbskeje kulturneje brigady z Chrósćic - my wězo čakamy! A potom wothłosuje publikum po krótkim wobsahowym předstajenju, kotru z třoch słuchohrow Serbskeho rozhłosa chce słyšeć. Po jasnym dojednanju wozmnjemy sej słódny drink do ruki (kiž so na wječoru čerstwje miksuje!), lehnjemy so na słónčne lěhadko a damy so wot zwukow a hwězdow wobkuzłać.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament