Měrćin Wjenk

Što tuchwilu činju?
studuju nałožowane geologiske wědomosće

Hdźe mje namakaće?
w Halle abo we Łužicy, nimale přeco w swójskich myslach

Čehodla pisam?
z wjesela při pisanju a stworjenju swětow, wosobow a stawiznow, a rysowanju situacijow

Tule wozjewjene twórby

» Korjenje «
» Nóc «
» LetargiJa «
» Žedźba «
nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament