Dych z bliskeje daliny

miły wětřik napřećo

z nim dych ze zašłych dnjow

šeptanje w pomjatku

 

wětřik

wody žołmował w skałach kupajo

a žołmy wobličo hacaja

wětřik

hałuzy počumpał na štomach krosnujo

a hałuzy wušam zašumja

wětřik

woheń žiwił po wječorach so zetkajo

a woheń mi ruce wohrěwa

wětřik

žito kolebał po pućikach dundajo

a mjez žitnišćemi steju ja

 

dych z bliskeje daliny

pozasta a wopoji

rozpjerši a zminy so

něhdźe zaso dočaka

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament