Impresum – štó tči za literarnym konopejom?

Madleńka Šołćic

organizatorka z wuchom za wšě ideje, nastorki a namjety k polěpšenju

Šćěpan Hanuš

někotrym znaty z comicow „Pawčiny“, dalšim snano přez druhe rjane wobrazy, wón stwori layout/wobličo „literarneho konopeja“

Jan Budar

stara so wo financowanje a techniske přesadźenje projekta

Beno Šołta

je sej „pohrajkał“ – pola nas z basnju měsaca

Michał Cyž

„knjez nad kneflemi“ – natoči wšě naše projekty

šulerjo 10. lětnika Serbskeho gymnazija

zhromadźichu a zestajichu wobšěrny přehlad serbskich spisowaćelow, woni dowolichu nam přewzaće biografiskich datow, wutrobny dźak! Pokukće raz na jich internetnu stronu.

dr. Hync Rychtaŕ

lektor „literarneho konopeja“ (wjac wo nim namakaće w zapisu spisowaćelow)

Měrana Cušcyna

lektorka „literarneho konopeja“ (jako basnicu namakaće ju tež mjez spisowaćelemi a spisowaćelkami)

Hanka Markec

studentka dźiwadźelnistwa, pola nas rěčnica

Prawniske postajenje

Wozjewjenje twórbow na stronje „literarny-konopej.de“ sta so z dowolnosću awtorow resp. LND. Dalše wužiwanje a rozšěrjenje tekstow, nahrawanjow a fotow njeje dowolene.

Zazběh tutoho projekta (měrc 2008) spěchowaše so přez Załožbu za serbski lud.

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament