Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Bjezpohibny pokrok

Tu ja sym

            a njejsym

                        ženje hišće był

                                   kaž tehdy, jenož

                                                           bjeze wšeho,

                                                                       kaž nowa situacija

                                                                       mi dawno hižo znata

                                                           wšitko rozpadnyło

                                               je a njeje

                        změna wuwostała

            so wobroćiła

a wobličo změniła

 

krok dale na blaku

a zaprětej woteńdźetej

směr a zmysł

 

 

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament