Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

LetargiJa

 

LetargiJa

 

Ničo so njehiba

LetargiJa

 

Sy slepiła

Kaž droga pjelniła

Prózdnosć zawostajiła

Hela so swjata zda

 

Mučno činiła   

Ćma wobdawa

Na městnje wostanu

Stawy njehibnu

 

Čas tłóči

Žiwjenje skrótši

Přewjele podate

Přepjelnjene

 

Wzaj mučnotu

Daj domiznu

W cuzym swěće

Njeje byće

 

Zmysł schowany

Dołho pytany

Njeda so namakać

Njezabudź jón wróćo dać

 

Palace njebjesa

So pomału chowaja

Reja na rowje

Błudnosć we hłowje

 

Z dwójnym ja tebje wućěrju

 

Ale ničo so njehiba

LetargiJa

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament