Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Hync Rychtaŕ

Ze žiwjenja a skutkowanja: 1951 narodźi so w Slepom do serbskeje dźěłaćerskeje swójby; 1970 złoži maturu na Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli w Choćebuzu; 1970 - 1972 wojerska słužba w NLA; wot 1972 do 1975 studowaše slawistiku na uniwersiće w Lipsku; po tym 1975 - 1976 poby na studiju polonistiki na Waršawskej uniwersiće; tomu přizamkny so hač do 1979 doktorandski studij na uniwersiće w Lipsku; wot 1980 je přistajeny w Instituće za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće jako wědomostny sobudźěłaćer, wučer za rěčewědu a rěčnu praksu

W LND wušła: „Slěpjańska cytanka“ (Hync Rychtaŕ jako wudawaćel)

Kontakt:

Wubrane twórby

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament