Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Waŕmo (recept)

Butśanku wótwarić. Dyž se wari, kusk muki do trošku zymneje butśanki zakwjerlować, do wa­rja­ceje butśanki dolać a pćeměšać. Jěšćik raz zawarić, až gusta zupa nastanjo, a sol a popjeŕ dodać. Pótom drobnu zrězanu cybulu a zrězane tucne aby butru brune zeškrěć a do teje zupy kidnuć. Póslednjemu do gótoweg waŕma hobwarjone kulki zrězać. Jě se ze łžycu z głymokeg talarja.

 

(ze Slěpjańskeje cytanki, Rychtaŕ 1985)

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament