Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Pćigotowanje k swaŕbje

Ale stary, ty se pak za nico njestaraš! Kak budźomy my te tykańce a ten chlěb pjec? Ty doch musyš tu muku hobstarać, štyri cantnarje chlěboweje a dwaj cantnarja

tykańcoweje. -

Ale to jěšći pójdźo. -

Ale ten luby paleńc, dźo budźomy ten brać? K našej swaŕbje smy měli hundert literow, a ta cyła wjes jo była pijana. Ale něnt ta móda wěc tajka njejo. -

Ten jo kóštował běrtel liter tśidźesća pjenježkow, a něnter da jo jare drogi. -

A pótn ten dobry paleńc tym gólicam, což pód tym hoknom spiwaje. A pótn pór tykańcow tym musym pćirychtować. -

Jo, to by wšycko było! Ale pótn te lube twarožki, dźo da bdźomy te krynuć? -

Dźož jo naju swaŕba była, jo naša mać sama štyri gernyki naplapała, a jěšći wórdował jeden žywy, až jo musała swinjom dać. -

A pótn trumpejtari, njebdźomy te wzyć? -

My bdźomy wzyć Šyškoc wujka z kózłom a stareg Bólu z fidlami; a staremu Šołćic Kitoju musymy tež flašu paleńca a dwě skibje pósłać. -

A pótn glědaj blows na to blido! Ty da wěš, až te stare baby, což su pód tym hoknom, te widźe wšycko, wěc ak ty sam! A pótn nas jěšći stary Hans Dypla a Mots Tunka ho tych nowinach sromoćitej, až ho nas njej nic było, a to dźo pó tej cyłej jsy! Ty wěš, ja ći blows prajim, staraj se za to! -

A pótn glědaj, až njebdźe nam ten wjecor wšycke gernyki zrozbijać! Ty ha wěš, wěcej jich zrozbijaje, da matej tej młodej wěkšu gluku! -

Ty wěš, kaž łoni, ho Šymkoc, tam dyž by ja tu zmjetanu njehulała, da tež by tu zrozbijali, a ta by se pó zemi kluskotała. -

A dyž pótn te gósći na tu swaŕbu pćidźe, da nejpjerjej tu gluku winšuje a praje: "Daj wam Bog gluku, až by se wam wšycko dobrje radźiło, což sćo se prjodk wzyli!" -

A dyž pótn wót wěrowanja pćidźe, da musy ten zagolca doprjodka gnać a tu flašu paleńca holować a pótn pći denkmalu rozbić. -

Ale ten paleńc nejpjerjej hupić! -

A dyž pótn do dwóru pćidźe, da musy ten družba nejpjerjej ho to nutśpćidźenje prosyć a te słowa tog stareg Labana prajić; te słowa tog stareg Labana su: "Pójćo nutś, wy póžognowane mójog Kněza, co da coćo wenkoch stojać? Ja som wam mój dom pćigotował." A na to jich ten góspodaŕ nutś pušći. -

A dyž pótn wjecor ceje na reje hyć, da kuždy gósć z teju njewjestu jeden kusk hurejujo. A dyž su pótn tu cyłu noc rejowali, da ceje domoj hyć, da wzyjotej tej družce tej njewjesće jeden crjej z nogi a schowatej jen; a ten muse te gólce namakać. Njenamakaje te gólce ten crjej, da musy ta družka bósy z tych reji domoj hyć. -

A pó tej swaŕbje musymy cyły tydźeń zasej ze wšym rumować, a kuždy ma bólacu głowu, a te pjenjeze su tež wše!

Wšycko ma swój zachopjonk, da musy měć swój kóńc.

 

(ze Slěpjańskeje cytanki, Schroeder 1958)

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament