Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Posledni postrow pičkej Pawołej

Pokročowane prědowanje přećiwo přewjele pića palenca,

přichodny pospyt prawidłowneho přeswedčenja potrjechenych

-  powšitkownje powučace powědančko -

 

Předawarnja prěkušow, pjatk po prěnjej přestawce:

Pomhajbóh, Pawole!

Pomazy, Pětrje! - Prěnje piwčičko po přiwitanju?

Poskaj, Pawlo, pój pilnje podźěłać!

Potom, Pětrje. Posłuchaj: Pój prjedy pić!

Přećela přeco posłucham. - Požohnuj!

Prost! - Pancaš, pachole, pij porjadnje!

 

Pon pak pój podźěłać, Pawlo!

Přestań plapotać, Pětrje! Podźěłamoj pilnišo připołdnju po přestawce.

Přezjedny. Pósćel prošu palenc prěki, Pawlo!

Ponuchaj!

Powoptajmoj! Přijomnje palaty poběži.

Połćik přikusaj, Pětrje! Pomha přewinyć palenje při póžeranju!

Pohladaj, psyk přećelnje prosy. Popřej psej palčik połća! - Prost!

 

Pólka prózdna, Pawlo.

Posćel přichodnu, Pětrje!

Prima pólski palenc! Pij, Pawlo!

Pij, Pětrje!

Pospochi paduchaj pijetaj. Přichodna pólka prózdna. Pohladataj překwapjenaj.

Poklate!

Połož prózdnej pólce preč, Pawlo.

Pod postolu?

Prošu porjadnje, pachole! Pak połožiš pólce před polcu, pak pod pisany přestrjeńc. - Přestawku, Pawlo. Pucher połny. Póńdu pod palmu, pintlaška potřasć.

Přińdź pak pon, přinjes přichodnej piwje.

 

Poslednje piwko, přezjedny? Potom póńdźemoj podźěłać, Pawlo.

Pon pak porjadnje. - Přeco prawje, přećelo. Pochwalu překwapjacu pilnosć!

Přihotuj piłu, Pawlo!

Pušć pask, Pětrje!

Prud přińdźe. Piła piwči. Pask praskota.

Piła pospochi prěkuše přerěza.

Pask přeskoči. Pana! Piła přesunyła poziciju.

– Pawlo!!

– Pětrje!!!

Palc preč!

Pomhajće!

 

Pjany Pawoł padnje.

Prěnja pomoc poměrnje pomału přichwata.

Pytaše po pódlanskich pućach.

Puć před parkowanišćom předawarnje přewuski.

Pozdźe přičampa prěni pomocnik.

Pyta palc pod piłu.

Přišije Pawołej palc.

Přepozdźe: pacient pluwa.

Pušći posledni pjerdk.

Pisany přestrjeńc překrawjeny. Pětr płaka. Psyk pišći.

Pruska policija přijědźe. Pad přepytuje.

Problem: Přeńdźenje paragrafow!

Pospochi prašenja.

Pětrej pisomnje pochłostanje připowědźa.

Pachoł poraženy prosće prosy, potwjerdźi prawiznikej panu.

 

Přichodny pjatk pozdźe popołdnju pop přińdźe. Přihotuje pohrjeb. Postmortem Pawołej prěduje přitomnym:

Poskajće! Pachoł Pawoł póznaje pohrjebnišćo přezahe. Poćerpi přisud palencej podwólneho pička. Posłuchajće! Pytajće prawdu! Porokuju pičkam! Přestańće pospochi pić! - Přichod Pawoła: popjeł!

Ponowjene pišćele powažnje piskaja premjeru: Preludium pobožnosće pianista Pogody, podtitul: Pospyt polěpšenja pičkow.

Płakacy Pětr ponižnje připosłucha.

Potom pohrjeb Pawoła.

Pěska pada.

Pastor pokřižuje.

Požohnuje přežiwjenych.

Pozdźišo pak, po pohrjebje, póńdu Pawołowi potomnicy po pozdaću přeco płaćacym přikładźe předchadnikow piwo pić, Pawoła pomnić, palenc pić.

 

Přećelne powučenje přitomnym po pilnym přečitanju powědančka:

Pomyslće: Piješ-li poslednje piwko po přewjele palencu, połožiš prawdźepodobnje při panje pomylnje porsty pod piłu!

Prost!

 

(365 słowow, W.M. 11.10.11)

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament