Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Werner Měškank

Što tuchwilu činju?
Dźěłam w Serbskim muzeju w Choćebuzu.

Hdźe mje namakaće?
Bydlu w Choćebuzu-Zaspach.

Čehodla pisam?
Druhdy, hdyž mi wjeselo wobradźi, a druhdy, hdyž dóstanu nadawk.

Tule wozjewjene twórby

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament