Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

pótne spytowanje

Marhata tłóčeše so z kopicu druhich do hižo přepjelnjeneho busa linije 63. Při dwórnišću bě kaž wučinjene do busa zalězła, zo by za poł hodźiny na tamnym boku města dojěła. W zašłych dnjach bě so na město a wšón jeho rytmus abo njerytmus zwučiła – wšako tu wšo kusk njeplanowane, hinak běžeše hač w organizowanej, porjadnej Němskej. Mějachu tu drje tež busowe a tramwajkowe plany, ale wosebje busy so rady zapozdźichu, podate planowane časy běchu jenož pomoc k orientaciji. Zwjetša so přijězd abo wotjězd linijow wo wjac hač poł hodźiny přesuny. Marhaće bě to wšojedne. Wona bě tu na dowolu abo lěpje prajene na ćěkańcy. Bě sej ze swojeje wostudłeje domizny, bjez kóždźičkeho wuhlada na přichod, wućeknyła, na čas, bohužel nic na přeco. Rady by wšitke šćežki za sobu zabyła, zakopała, přeryła. We wokomiku so tak čuješe, jako by tu wostać směła, jako by tu hižo dawno bydliła. Rěč tamnych drje cyle njerozumješe, prajmy raz hrubje, hdyž pak ći tak spěšnje plapotać počachu kaž wona w swojej maćeršćinje, bě wšo jenož hišće šumjenje w kanalu za nju. Durje stareho Ikarusa so kwičo začinja. Něchtó bě ju wot zady hač do srjedź busa storčił. Što rěka něchtó? Mjasna masa dwunohačow, kiž zrosćechu při zastupje do busa na tołstu šěroku stonóžku, storkaše so suwajo doprědka a storhny wšo ze sobu, štož njebě so spjećowało. Nó haj, znajmjeńša njehrožeše jej strach, zo na přichodnej staciji hnydom zaso z busa zleći, jenož dokelž dyrbješe na schodźenkach stejo wulězowacym rum činić. [...] Nětko so najprjedy raz wróćo zlehny a so z masu zjednoći. Čuješe chribjet muža na swojim a tłóčeše bórze ze samsnej sylnosću wróćo, dóńž njebě woběmaj pozicija přitulna a rjapaj zjednoćenej, kaž pola siameziskeju dwójnikow. Wón so kruće ručneje žerdźe dźeržeše, kotraž bus kaž rjap zwjazowaše. Marhata woči začini a poda so cyle žołmam jeju ćěłow, kiž kolebaštej so přez skakotanje a wlečenje busa po dźěratych seklojtych hasach města, cyle spomalenej, kaž stwjelcy na lěćnym žitnišću.

 

...

 

[Kak so jězba za Marhatu a jeje přewodźerja skónči, čitaće w přichodnym Paternosteru, kiž ma hišće lětsa - 2008 - w LND wuńć.]

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament