Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Madleńka Šołćic

Što tuchwilu činju?
dźěłam za serbski rozhłós, za dźiwadło a pleńču swoje dźěćatka

Hdźe mje namakaće?
w Budyšinje

Čehodla pisam?
mi a druhim k zabawje

Tule wozjewjene twórby

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament