Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Regina Čornakec

Što tuchwilu činju?
studij cuzych rěčow na hospodarstwo wusměrjeny

Hdźe mje namakaće?
w francoskim Nancy a we wutrobje serbskeje swójby

Čehodla pisam?
pisach ze zrudnosće, tuchwilu pisam z nadźije a tójšto sonow

Tule wozjewjene twórby

» Cuzba «
nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament