Smorženich

wšo jedne

wšo

jenož nic to

a tola chcych jenož

to jedne

a jednach

kažbrjek to wšo chcyła

do dna jednoho dnja

na tamny

zakusnych sej wone

wóndano woněmich

zo hižo njezywach

smorže

bě mi doskónčnje

a scyła

wšo

wšojedne

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament