pomnik

sćerpnje da kamjeń swoje hamjeń

hdyž sněh čapkuje kromy

ćesaneho pomnjeća

hdyž krjepjele płoniny šuruja

z horjom a słónčnej posyłku

pismiki dólčkuja

zemski čas rynkuja

z twjerdej heju dopomnja

zo mjez nami

nichtó sam sebi žiwy

zabyty njeje

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament