Holo w dušce

Holo w dušce, babyduška w brjušku, brjušk na brjóžku.

Babyduška w dušce, holo w brjušku, na brjóžku brjušk.

Brjušk w dušce, babyduška w brjušku, holo na brjóžku.

Na brjóžku babyduška, holo w dušce, brjušk w brjušku.

W dušce w brjušku babyduška. Holo na brjóžku – brjušk.

W brjušku holo na brjóžku. Brjušk, babyduška w dušce.

Na brjóžku brjušk. W brjušku babyduška. W dušce holo.

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament