Naši cuzeho njezbija

Naši cuzeho njezbija, druhdźe cuzeho zbija.

Zechcu, zo Jan naše hoji a druhe zbudźi, zbije.

Njezbija cuzeho naši, zbija cuzeho druhdźe.

Ju, zahe jich baza do Rušic dźe, zo nuzne hibje.

Rušice, jich nuza zhiba bazu, zo do njeje! Hdźe?

Njecuzeho zbija naši. Zbija druhdźe cuzeho?

Druhdźe cuzeho njezbija, naši cuzeho zbija!

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament