Ja sym za wšě lochke spinki

Ja će, luba holca, bych

z jandźelemi přirunał

a tež kóždy srěni hrěch

zwólniwy bych přijimał,

hdy by’ tamne serafimki

swjate rynki njeměli

a te małe cherubimki

pócćiwe tak njebyli.

 

Ja sym za wšě lochke spinki,

za nadra kaž hłójčki sornow,

za wšěch zdychow wrótne zynki,

za zela najhóršich žonow.

Komentary k twórbje

16.05.2008

Marcel Braumann

To je znajmjeńsa so k wozbožacemu měsacej hodźaca krasna baseń a dobra alternatiwa porno wonej tak mjenowanej čistej lubosći, wo kotrejž na mejskich nyšporach tuchwilu spěwamy, měni Marcel / http://piwarc.wordpress.com/

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament