wróćo k přehladej

31.05.2011

»Čorny lěs« woła

Literarny konopej přeprošuje na swoju štwórtu čitansku nóc, tónle raz woprawdźe w swjatojanskej nocy 24. junija 2011, wječor napoł dźewjećich do Hornjeho Hajnka. We wjesce, w kotrejž je nocy „ćma kaž w pjecy“, chcemy z Wami zhromadnje čitajo při wohenju a pućujo po lěsu za slědami w "Čornym lěsu" pytać.
Tak mjenujcy rěka serbski fantasy-roman z pjera Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje. Wona čita ze swojeho dotal hišće njewozjewjeneho manuskripta (kniha wuńdźe drje w nazymje w LND).

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament