Titulna baseń

Ty porno mi

ja porno tebi –

znowa so mosćik

mjez namaj sprosći.

Ja cituju nana,

ty cituješ mać:

“Swój dar njesměš ženje

njehornje wužić!”

 

Hladamoj na so,

damoj so do so

zaso a zas,

raz sy ty hornja

a ja horni raz.

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament