Před spjacej róžu

Kak hinak fałdowana tola sy, Róža

hač kóžda druha!

Nutřkownej hubje w kóždym wokomiku

wjetšej hač wonkownej mikawčkatej,

jazyčk wjetši hač huba – tak

wćipny z njeje

hlada ći stajnje.

Njebě to hižo twój posledni bjezspanc

ći prajił, zo sy ty

mjeznohi rjeńša hač druhe

mjezwoči?

Róža!

Ty přespiš swój čas

a mój tež.

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament