Hdyž

Luba, mój nimamoj čas rózno hić:

Hdyž sym ja hrozny, sy ty luba

Hdyž sym ja luby, sy ty tež luba

Hdyž nimam časa dosć, nimaš ty ženje dosć

Mój budźemoj hakle rózno hić,

hdyž budźe sam čas rózno hić.

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament