Čitamoj

Hłowu schilenu k hłowje

čitamoj naju knihu,

čitamoj wotprědka dozady,

wotprědka hač dozady.

Druhdy ty porst nutř połožiš,

druhdy ja porst abo tež palc

za měrkuš, a so rozmołwjamoj.

Naraz so ty prašeš:

Luby, chceš ty wotzady?

Wězo, luba, zo chcu ja

z tobu tež raz wotzady

doprědka čitać naju knihu!

… Ty so dolěwa za mnu wobhladnješ

z pohladom cybnjeneje centaurki,

twoja konjaca wopuš leći

naprawo doprědka.

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament