Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Prampany kał (recept)

Ceŕwony kał drobny zrězać a z něco wěc wódy a trošku soli zwarić. Dyž jo kał měki, z kachli dołoj wzyć, ale wódu nic wótlać. Z wjele zeškrětym tucnym za­cynić a z poprjom a kisałym hušmekować. Ho wjelikem gernyku škrabane kul­ki zwarić, wótcejdźić a zeštapać. Pótom pomałem kał z jušku do kulkow lać a pći tom měšać, až nastanjo gusćejša zupa. Jě se ze žycu z głymokeg talarja.

 

(ze Slěpjańskeje cytanki)

 

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament