Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

zakónčenje

wutrobnje so dźakuju

wšitkim wobdźělnikam

našeho kongresa

rěčacych rybow

k zakónčacemu słowu

rozdajće huby

w takće prošu

hewak přińdźemy z rytma

nětko zběhnće lěwu pjericu

haj hišće tróšku wyše

šupizny pomałku zybolić

a nětko wótře a jasnje:

woda pój woda pój

njeje hišće na času za naše

mjelčenje tróšku dyrbi so

kóždy napinać

woda pój woda pój

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament