Słónco

Žro wšeho byća tu na swěće,
ćěriš mje do přichoda,
bjez tebje ja nochcu ženje,
žórło bójskoh žiwjenja.

 

Wjeselo, će zaso widźo,
swěći z mojoh wobliča,
posměwk, kotryž wuchadźejo
z twojoh erta, spodoba.

 

Tak kaž něžne dótknjenje,
mje puta twoja ćopłota,
móc mi dawaš wobstajnje,
sy zakład, sy mi nadźija.

 

Tuž po nocach njezhubjam ja,
hdyž błyšćiš so w měsačku,
do twojoh wěsteho nawróta
moju krutu dowěru.

 

Zdźerž wěčnje sej wšu wutrajnosć,
na zemju pósćel swoje pruhi,
zo moje dźěći, wnučki dosć,
so nasrěbać će móhli.

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament