Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Jurij Brězan

Ze žiwjenja a skutkowanja: 09.06.1916 narodźi so we Worklecach jako syn skałarja a małoratarja; 1927-1936 gymnazij w Budyšinje; 1936 wustorči so krótko do matury „politiskeje njezrałosće dla“ ze šule a złoži maturu 1938 w Pólskej; wobdźělenje na ilegalnym dźěle Domowiny; 1938-1939 jaty w Drježdźanach a zakaz přebywanja we Łužicy; 1942-1945 wojak; po wójnje młodźinski funkcionar Domowiny a předsyda Serbskeje młodźiny; organizator brigadowanja; 1946-1951 předsyda Koła serbskich spisowaćelow a wot 1949 swobodnje tworjacy spisowaćel; 12.03.2006 zemrě
(Dalše informacije namakaće na stronje Serbskeho gymnazija.)

W LND su mjez druhim wušli: „Feliks Hanuš. Generacija hórkich nazhonjenjow“; „Marja Jančowa. Wobrazy ze žiwjenja serbskeho luda“; „Jurij Brězan – Zhromadźene spisy“ (zwjazki 1–13, 1965–1998); „Moja archa Horni Hajnk“; „Krabat“; „Rifko”; „Štwórtk, tři běrtlki na štyri“; „Naša družča šnóra” (słuchokniha, 2003); „Habakuk“

Wubrane twórby

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament