Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Jěwa-Marja Čornakec

Ze žiwjenja a skutkowanja: 08.01.1959 narodźi so we Worklecach jako dźowka bura a wotrosće we Wotrowje; 1977 złoži maturu na Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli w Budyšinje; po tym wopyta Fachowu šulu za wědomostne bibliotekarstwo w Lipsku; wot 1980-1985 bě knihownica w Serbskim wučerskim wustawje a wědomostno-techniska sobudźěłaćerka w Instituće za serbski ludospyt w Budyšinje; 1985-1990 studowaše kulturne wědomosće a sorabistiku w Lipsku; wot 1992 je šefredaktorka časopisa „Rozhlad“; spisowaćelka, awtorka popularnowědomostnych knihow
(Dalše informacije namakaće na stronje Serbskeho gymnazija.)

W LND su mjez druhim wušli: „Matej w štwórtej dimensiji“; „Hołbik čornej nóžce ma“; „Myška w mróčelach“; „Widźu nana, widźu mać“ (antologija, sobuawtorka, 2007)

Kontakt: Burgplatz 2a, Budyšin;

Wubrane twórby

» Triptychon «
nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament