Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Angela Stachowa

Ze žiwjenja a skutkowanja: 16.08.1948 narodźi so w Praze jako dźowka wučerja, rodźena Měrćinkec; 1963-1967 Serbska rozšěrjena wyša šula w Małym Wjelkowje, matura a list fachoweho dźěłaćerja; 1967-1968 wolontarka w redakciji „Nowa doba“; w Budyšinje 1968-1972 studij zawodneho hospodarstwa na Techniskej uniwersiće w Drježdźanach; 1973-1976 wědomostna asistentka w Lipsku; 1976-1990 swobodnje tworjaca spisowaćelka; 1990-1994 zapósłanča PDS w sakskim krajnym sejmje; wot 1994 swobodnje tworjaca spisowaćelka, bydli w Lipsku
(Dalše informacije namakaće na stronje Serbskeho gymnazija.)

W LND su mjez druhim wušli: „Halo Kazek“; „Sobotu wječor doma“; „Nahła zyma“; „Lilow a knjez Handrik“; „Vineta“ (2., přehl. nakł., 2002)

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament