Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Wjelbowančka

Radšo w wjelbiku sedźeć,

hač do wjelba hladać.

 

Serb bjez swojoh wjelbika

je kaž butra bjez chlěba.

 

Štóž přechětře do so kida,

leži bórze spody blida.

 

Pij nož, ale jěs tež k tomu,

strowy žołdk tež trjeba słomu!

 

Serbja pija pomału a dołho,

hdyž sej powědaja něšto nowoh.

 

Hdyž Serb z piwom jazyk taje,

wón naraz wjace rěčow znaje.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament