Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

22.09.2016

»Paliwaka« znowa na Kopšinjanskim hrodźišću

Hra Jurja Wjele »Paliwaka«, kotruž předstajichu na poslednjej wulkej schadźowance serbskeho studentswa 16. awgusta 1936 na Kopšinjanskim hrodźišću, ma so po 80 lětach znowa pokazać. Jurij Młynk wopisuje ju w Stawiznach serbskeho dźiwadła „jako manifestaciju žiwjenskeje wole serbskeho luda a jako aligorisce zdrasćeny protest přećiwo fašistiskemu postupowanju… Kopšinjanske předstajenje »Paliwaki« bě za tysacy Serbow poslednje wulke dožiwjenje žiwjenskeje wole naroda.“ Tute dožiwjenje so hač do dźensnišeho w pomjatku Serbow dźerži, runje dokelž bu wšo serbske zjawne žiwjenje a z tym tež serbske dźiwadło 1937 zakazane.
We fantastiskej hrě, kotraž poćahuje so na legendu wo swjatym Jurju a paliwace, powěda so wo wjerchu Bohumilu, kiž so ze swojimi wojowarjemi jako dobyćer z wójny wo Milčanski kraj nawróći. Krawnje wuwojowany měr pak je jenož nachwilny. Domoj přišedši dóńdu surowe powěsće, zo cychnuje w holi hrózbna potwora, kotraž lud a kraj niči a kotrejž pozdatnje žana čłowjeska móc zrosćena njeje. Tola kaž w hrě, tak tež we woprawdźitosći je serbski lud tule kwaklu přetrał. Kak je to Jurij Wjela před 80 lětami zwuraznił, móžeće znowa dožiwić 30. septembra wječor 20 hodź. na Kopšinjanskim hrodźišću. W sceniskim čitanju powjedu was lajscy hrajerjo dźiwadłoweju skupin Chrósćicy a Šunow-Konjecy po hrodźišću.

Wječor zarjaduja zhromadnje župa „Michał Hórnik“ a gmejna Chrósćicy z pomocu wjesneho kluba Nuknica, literarneho konopeja, NSLDź a SAEK Budyšin. Wosebity dźak za podpěru swójbomaj Brězanec a Bryckec z Kopšina.

Přinjesće sej kapsnu lampu, krute črije a dobru naladu sobu.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament