Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

wróćo k přehladej

16.09.2013

Njewozjewjene powědančka Pětra Wjeńki

Zakład zběrki je manuskript, kiž bě Pětr Wjeńka sam lěta 1985 za swoju prěničku dozestajał – za knihu, kotraž nihdy njewuńdźe, dokelž bě jeje awtor próstwu wo trajne wupućowanje z NDR zapodał. W swojim dosłowje hódnoći Tomasz Derlatka literarne skutkowanje awtora kaž tež jednotliwe twórby. Wudawaćel Timo Meškank, kiž je Pětra Wjeńku wosobinsce znał, rysuje wobšěrnje jeho žiwjenski wosud a tehdyše towaršnostne wobstejnosće. A tak móhła tuta kniha so tež młodej serbskej generaciji, kotraž žiwjenje w NDRskim času zeznała njeje, z pokładom stać. Snano někotryžkuli swojeju staršeju po čitanju lěpje rozumi.

(Pětr Wjeńka, Wjelki jědu, Powědančka a skicy, wudał Timo Meškank, z dosłowomaj Tomasza Derlatki a Tima Meškanka, 224 s., kruta wjazba ze škitnej wobalku, 978-3-7420-2221-9, 14,90 €)

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament